หัวข้อ

posted on 04 Feb 2010 16:49 by 117udon
เนื้อหา

Comment

Comment:

Tweet

ดิฉันอยากทราบนิดนึงค่ะ เรื่องกฎกติกาการกู้ยืมเงินของกองทุนเงินล้าน
เนื่องจากกองทุนเงินล้านของ บ้านหนองแซง หมู่6 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีคว่มไม่โปร่งใส
พอชาวบ้านถามอะไรคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับกรรมการ กรรมการจะทำอะไรก็ได้ ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะ เช่น มีสมาชิกที่เค้าไม่กู้เงินอยู่ แต่เค้าก็เป็นสมาชิกนะคะ เค้าบอกว่าเอาไว้ก่อนรอกู้ตอนฉุกเฉิน แต่อยู่ๆกรรมการก็คัดชื่อเค้าออกจากการเป็นสมาชิก กรณีอย่างนี้กรรมการมีสิทธิ์ทำได้ด้วยเหรอค่ะ แค่นั่นยังไม่พอนะคะ สมาชิกที่ย้ายทะเบียนบ้านออกไปอยู่ที่อื่นกรรมการก็จะเรียกเก็บเงินคืนและไม่ให้กู้ กรรมการอ้างว่ามันเป็นกฏ แล้วทีกรรมการกลับทำเองค่ะ แม่ของกรรมการย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดได้สามปีแล้วแต่ยังมีรายชื่อเป็นสมาชิกและยังมีสัญญาเงินกู้อยู่หลายสัญญา
ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการตรวจสอบและแกไขดำเนินการให้ดิฉันเป็นการด่วนนะคะ ขอบคุณค่ะ
โปรดตรวจสอบคณะกรรมการกองทุน

#7 By ang (223.204.61.168) on 2011-08-24 11:53

พนักงานกองทุนหมู่บ้าน ม.3 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ถ้าตบแม่เฒ่าวัย เกือบ 70 ปี เพียงแค่แม่เฒ่าให้หลานไปจ่ายเงินกองทุน แต่กลับทอนเงินขาดไป 180 บาท แม่เฒ่าไปท้วงถาม ไม่อธิบายให้เข้าใจกับพูดจาไม่ดีและท้าตบ พร้อมกับพูดว่าไปอยู่ให้แก่ตายอย่ามาให้โดนตบตาย แถมด่าเย็ดแม่ และอีกมากมาย นี่หรือคนของหมู่บ้านที่ให้มาดูแลชาวบ้าน กับคนแก่ก็ไม่เว้นได้ข่าวว่าด่าไปทั่วไม่สนหน้าไหน ถือว่าพี่เขยเป็นผู้ใหญ่ดูแลรับผิดชอบอยู่ เกิดเหตุการณ์แบบนี้ หน่วยงานจะทำไงหรือปล่อยไว้ให้ใหญ่คับแสดงอำนาจไปทั่ว

#6 By วรรธิรา พูลชนะ (101.109.66.207) on 2011-08-10 22:17

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอุดรธานีได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้กฏหมายกองทุนหมู่บ้านและระเบียบกองทุนหมู่บ้านรวมถึงกฏหมายแพ่งและพานิชย์ให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีอัยการจังหวัด สคช.อุดรธานีเป็นหน่วยงานภาคีที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายโดยเฉพาะส่งให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความเชื่อมั่นอีกระดับหนึ่งตลอดจน พนักงาน สทบ.สาขาที่ประจำจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนายปรมินทร์ อำนาจดี นางอรอุมา พรมคุณ นางสาวศกุลตลา ทิพยพิชัยได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาฯของโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ นี้ครับ

#5 By คนดีศรีอุดร (203.113.10.154) on 2011-03-11 09:23

ขอขอบคุณนะครับ เดี่ยวจะเอาคำตอบมาลงให้

#4 By คนดีศรีอุดร (117.47.236.86) on 2010-02-18 22:00

ปรับโครงสร้าง
ร่างกฏ
กำหนดเป้า
เข้าถึงข้อมูล
เทิดทูลสถาบัน
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

#3 By jang (125.26.242.215) on 2010-02-18 12:01

นโยบาย
เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาความคิดเห็น เพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมประชาชนในหมู่บ้าน
โดยรัฐจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้านหมุนเวียนในหมู่บ้าน
ปรัญชา
1.เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนสำหรับการลงทุน
2.ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง
3.เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
4.เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน ประชาสังคม
5.กระจายรายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

#2 By ปรัชญากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (114.128.133.35) on 2010-02-16 21:42

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครได้มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเครือข่ายระดับอำเภอให้เป็นศุนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู่ต่างๆให้กับกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบการเงินเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ ๒หรือแม้แต่การยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลก็ใช้ศูนย์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง เมื่อผม สทบ.สาขา 6 ได้ลงไปช่วยเหลือกองทุนและเครือข่ายในการจัดทำงบการเงินทางด้านบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนพร้อมถูกต้องตามหลักบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ในการนี้ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประธานเครือข่ยกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอวานรท่านกำนัน ตำบลศรีวิชัย ปรากฏว่าท่านกำนันได้ให้ข้อคิดในการทำงานกับชุมชนอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ชุมชน ทำอย่างไรชุมชนถึงจะเข็มแข็งท่านกำนันท่านนี้ก็ได้ถ่ายทอดอง๕ความรู้อย่างที่จะหามิได้เลย แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ลงช่วยเหลือชุมชนของอำเภอวานรนิวาส ที่ยังตกค้างในการจัดทำงบการเงิน จากจำนวน 180 กองทุนก็สามารถดำเนินการช่วยเหลือกองทุนได้อย่างน่าพอใจ และสิ่งได้กลับมาคือ รอยยิ้มของชาวกองทุนหมู่บ้าน ที่เขามีปัญหาจริงๆๆเมื่อชาวกองทุนมีรอยยิ้ม เขาก็จะมีกำลังใจในการทำงานกองทุนของเขาและพัฒนากองทุนของตนเองให้มีความเข็มแข็ง ซึ่ง หลักการทำงานของเครือข่ายของอำเภอวานรนิวาส จะเน้นในเรื่อง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ยืดมติที่ประชุมเป็นหลักในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านเหมือนกับคำๆๆหนึ่งที่ท่านประธานเครือข่าย ท่านกำนันได้ถ่ายทอดให้ผมรู้ " เรียนรู้กฏ ปรับโครงสร้าง เข้าถึงประชาชน รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัติย์" 5 คำ นี้ ถ้าทุกคนในชุมชนหรือในแต่ละองค์กร มีความสามัคคีรักกลมเกลียวกัน การจะทำงานใดก็ประสบความสำเร็จ ที่ขาดมิได้คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและยืดหลักมติที่ประชุมโดยสำคัญ .....ท่านกำนันตำบลศรีวิชัย ได้เล่าสู่กันฟังเล็กๆๆน้อยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวกองทุนอำเภอิวานรนิวาสอย่างมาก มีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง ครับ ขอขอบคุณครับ

#1 By เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน (222.123.227.87) on 2010-02-15 22:12